கோர் போர்டின் PCB உற்பத்தி செயல்முறையை சுருக்கமாக விவரிக்கவும்

- 2021-11-02-

பிசிபி உற்பத்தி செயல்முறையை வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த இரட்டை பக்க சர்க்யூட் போர்டை உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்:
1. வெட்டுவதன் நோக்கம்: பொறியியல் தரவு MI இன் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பெரிய தாள்களில் தட்டுகளை உருவாக்க சிறிய துண்டுகளாக வெட்டவும். வாடிக்கையாளர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் சிறிய தாள்கள்.
செயல்முறை: பெரிய தாள் â MI தேவைகளுக்கு ஏற்ப கட்டிங் போர்டு â க்யூரியம் போர்டு â பீர் ஃபில்லெட் \ எட்ஜிங் â ப்ளேட் அவுட்.
2. துளையிடல் நோக்கம்: பொறியியல் தரவு (வாடிக்கையாளர் தரவு) படி, தேவையான அளவு பூர்த்தி செய்யும் தாள் பொருளில் தொடர்புடைய நிலையில் தேவையான துளை விட்டம் துளையிடவும்.
செயல்முறை: அடுக்கப்பட்ட பலகை முள் â மேல் பலகை â துளையிடுதல் â கீழ் பலகை â ஆய்வு \ பழுது
3. தாமிர மூழ்குதலின் நோக்கம்: செப்பு மூழ்குதல் என்பது இரசாயன முறையைப் பயன்படுத்தி இன்சுலேடிங் துளையின் சுவரில் தாமிரத்தின் மெல்லிய அடுக்கை வைப்பதாகும்.
செயல்முறை: கரடுமுரடான அரைத்தல் â தொங்கும் பலகை â தானியங்கி செப்பு மூழ்கும் கோடு â கீழ் பலகை â டிப் 1% நீர்த்த H2SO4 â தடிமனான செம்பு
4. கிராபிக்ஸ் பரிமாற்றத்தின் நோக்கம்: கிராபிக்ஸ் பரிமாற்றம் என்பது தயாரிப்பு படத்தில் உள்ள படங்களை சர்க்யூட் போர்டுக்கு மாற்றுவதாகும்.
செயல்முறை: (நீல எண்ணெய் செயல்முறை): அரைக்கும் தட்டு â முதல் பக்கத்தை அச்சிடுதல் - உலர்த்துதல் - இரண்டாவது பக்கத்தை அச்சிடுதல் - உலர்த்துதல் - வெடித்தல் - நிழலிடுதல் - ஆய்வு; (உலர்ந்த பட செயல்முறை): சணல் பலகை â லேமினேஷன் â நிற்கும் â வலது நிலைâவெளிப்பாடுâநிற்பதுâமேம்பாடுâசரிபார்ப்பு
5. பேட்டர்ன் முலாம் பூசுவதன் நோக்கம்: பேட்டர்ன் முலாம் என்பது தேவையான தடிமன் கொண்ட ஒரு செப்பு அடுக்கையும், தேவையான தடிமன் கொண்ட தங்கம் அல்லது தகரம் லேயரையும் வெறும் செப்புத் தோல் அல்லது சர்க்யூட் வடிவத்தின் துளைச் சுவரில் மின்னேற்றம் செய்வதாகும்.
செயல்முறை: மேல் பலகை â டிக்ரீசிங் â தண்ணீரால் இரண்டாவது கழுவுதல் â மைக்ரோ-எட்ச்சிங் â கழுவுதல் â ஊறுகாய் â செப்பு முலாம் â கழுவுதல் â ஊறுகாய் ⢠கழுவுதல் â கீழ் பலகை
6. ஃபிலிம் அகற்றுதலின் நோக்கம்: மின் முலாம் பூச்சு எதிர்ப்புப் படலத்தை அகற்ற NaOH கரைசலைப் பயன்படுத்தவும், இதனால் சுற்று அல்லாத செப்பு அடுக்கு வெளிப்படும்.
செயல்முறை: தண்ணீர் படம்: செருகும் ரேக் â காரத்தை ஊறவைத்தல் â துவைக்க â ஸ்க்ரப் â பாஸ் இயந்திரம்; உலர் படம்: வெளியீட்டு பலகை â பாஸ் இயந்திரம்
7. பொறித்தல் நோக்கம்: பொறித்தல் என்பது சுற்று அல்லாத பகுதிகளின் செப்பு அடுக்கை அரிப்பதற்கு இரசாயன எதிர்வினை முறையைப் பயன்படுத்துவதாகும்.
8. க்ரீன் ஆயில் நோக்கம்: கிரீன் ஆயில் என்பது க்ரீன் ஆயில் பிலிமின் கிராஃபிக்கை சர்க்யூட்டைப் பாதுகாக்கவும், பாகங்களை வெல்டிங் செய்யும் போது சர்க்யூட்டில் உள்ள டின்னைத் தடுக்கவும் பலகைக்கு மாற்றுவதாகும்.
செயல்முறை: அரைக்கும் தட்டு-அச்சிடும் ஒளிச்சேர்க்கை பச்சை எண்ணெய்âக்யூரியம் தட்டு அரைக்கும் தட்டுâமுதல் பக்கம் அச்சிடுதல்âஉலர்த்துதல் தட்டுâஇரண்டாம் பக்கம் அச்சிடுதல்âஉலர்த்துதல் தட்டு
9. எழுத்து நோக்கம்: ஒரு எழுத்து என்பது எளிதில் அடையாளம் காணக்கூடிய குறி.
செயல்முறை: பச்சை எண்ணெய் முடிந்ததும் â குளிர்ந்து நிற்கவும் - திரையை சரிசெய்யவும் â எழுத்துக்களை அச்சிடவும் â பின்புற கியூரியம்
10. தங்க முலாம் பூசப்பட்ட விரல்களின் நோக்கம்: பிளக் விரல்களில் தங்கத்தின் ஒரு அடுக்கை தேவையான தடிமன் கொண்டு அதை மிகவும் கடினமாகவும் தேய்மானமாகவும் மாற்றுவது.
செயல்முறை: மேல் தட்டு â டிக்ரீசிங் â இரண்டு முறை கழுவுதல் â மைக்ரோ-எட்ச்சிங் â இரண்டு முறை கழுவுதல் â ஊறுகாய் â தாமிர முலாம் â கழுவுதல் â முலாம் â சலவை
(ஒரு இணையான செயல்முறை) டின்ட் சர்க்யூட் போர்டு நோக்கம்: நல்ல சாலிடரிங் செயல்திறனை உறுதி செய்வதற்காக செப்பு மேற்பரப்பை அரிப்பு மற்றும் ஆக்சிஜனேற்றத்தில் இருந்து பாதுகாக்க சாலிடர் முகமூடியால் மூடப்படாத வெற்று செப்பு மேற்பரப்பில் ஈயத் தகரத்தை தெளிப்பதே ஸ்ப்ரே டின் ஆகும்.
செயல்முறை: நுண்ணிய அரிப்பு â காற்று உலர்த்துதல் â முன் சூடாக்குதல் â ரோசின் பூச்சு â சாலிடர் பூச்சு â சூடான காற்று சமன் செய்தல் â காற்று குளிர்வித்தல் â கழுவுதல் மற்றும் காற்று உலர்த்துதல்
11. உருவாக்கும் நோக்கம்: வாடிக்கையாளருக்கு தேவையான வடிவத்தை டை ஸ்டாம்பிங் அல்லது CNC காங் இயந்திரம் மூலம் உருவாக்கும் முறை. ஆர்கானிக் காங், பீர் போர்டு, ஹேண்ட் காங், ஹேண்ட் கட்டிங். விளக்கம்: டேட்டா காங் மெஷின் போர்டு மற்றும் பீர் போர்டு அதிக துல்லியம், ஹேண்ட் காங் இரண்டாவதாக, கை வெட்டும் பலகை சில எளிய வடிவங்களை மட்டுமே செய்ய முடியும்.
12. சோதனை நோக்கம்: திறந்த சுற்றுகள் மற்றும் பார்வைக்கு எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஷார்ட் சர்க்யூட்கள் போன்ற செயல்பாட்டை பாதிக்கும் குறைபாடுகளைக் கண்டறிய மின்னணு 100% சோதனையில் தேர்ச்சி பெறவும்.
செயல்முறை: மேல் அச்சு â வெளியீட்டு பலகை â சோதனை â தேர்ச்சி â FQC காட்சி ஆய்வு â தகுதியற்றது â பழுதுபார்ப்பு â திரும்ப சோதனை â சரி â REJ ஸ்கிராப்

13. இறுதி ஆய்வின் நோக்கம்: பலகையின் தோற்றத்தை 100% காட்சி ஆய்வுக்கு அனுப்புதல் மற்றும் சிறிய குறைபாடுகளை சரிசெய்தல் சிக்கல்கள் மற்றும் குறைபாடுள்ள பலகைகள் வெளியேறுவதைத் தவிர்க்கவும்.